Viralliset tutkimukset

Rotukoiria tutkitaan erilaisten periytyvien sairauksia varalta. Teemme Helmessä virallisia röntgenkuvauksia sekä virallisia polvitarkastuksia. Viralliset röntgenkuvaukset tehdään aina rauhoituksessa. Koiran tulee olla tunnistusmerkitty. Virallisia tutkimuksia tehdään terveystietojen keräämiseksi jalostusta varten. Kuvat ja tutkimuslausunnot lähetetään Kennelliittoon arviotavaksi. Tutkittujen koirien tiedot tallennetaan Kennelliiton jalostustietokantaan ja tulokset lähetetään omistajalle.

Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli lonkkavika on koirien yleisin luuston/nivelten kasvuhäiriö. Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa yleensä nivelrikkoon. Lonkkanivelen kasvuhäiriötä tavataan lähes kaikilla roduilla, mutta yleisintä se on suurilla ja jättiroduilla. Lonkkavian vastustamisohjelma perustuu useimmilla roduilla röntgenkuvissa sairaiksi todettujen yksilöiden karsimiseen jalostuksesta.

Kyynärnivelen kehityshäiriö on osa osteokondroosisairautta, joka on luutumishäiriö. Se on yleisin isojen ja jättikokoisten koirien etujalan nivelkivun ja ontumisen aiheuttaja. Pohjoismaissa kyynärnivelkuvien arviointi perustuu nivelrikon merkkeihin. On huomattava, että jo 1. asteen muutos tarkoittaa sitä, että koiralla on kyynärnivelen kasvuhäiriö ja siitä johtuvia nivelrikkomuutoksia.

Suomen Kennelliitto antaa virallisia lausuntoja myös selkäkuvista. Virallisia selkäkuvia otetaan synnynnäisten nikamaepämuodostumien, spondyloosin, välilevyjen kalkkeutumisen ja välimuotoisen lanneristinikaman varalta. Yli 12 kuukauden ikäisen koiran selkäkuvista lausutaan epämuodostumat ja välimuotoinen lanneristinikama. Yli 24 kuukauden ikäiseltä koiralta voidaan lisäksi lausua rappeumamuutokset eli spondyloosi ja tietyiltä roduilta välilevyjen kalkkeumat. Viralliset selkäkuvat otetaan aina rauhoituksessa.

Virallisen polvitarkastuksen tarkoituksena on löytää koirat, joilla polvilumpio on löysä tai menee pois paikoiltaan. Polvilumpion luksaatio jaotellaan eri asteisiin. Asteesta riippuen se voi olla täysin oireeton tai vaatia kirurgista hoitoa. Polvitarkastuksen suorittaa virallisen pätevyyden saanut eläinlääkäri hereillä olevalle koiralle. Helmessä polvitarkastuksia tekee eläinlääkäri Laura Lönnberg Koiran tulee olla tutkimushetkellä vähintään 12 kuukauden ikäinen. Alle 3-vuotiaalle koiralle tehty polvitarkastus on voimassa 12 kk:ta. Yli 3-vuotiaan koiran polvitarkastus on voimassa loppuiän.